Novi

Novi

1

Wednesday, January 8, 2020
TimeEventDetails
5:30pmWrestling: Boys Varsity Quadvs. Multiple Schools..
 @  Livonia Stevensonlocation
6:00pmGymnastics: Girls Varsity QuadTBA vs. Groves
 @  Groves High Schoollocation
Thursday, January 9, 2020
TimeEventDetails
4:00pmBasketball: Girls Freshmen Gamevs. Northville HS
5:30pmBasketball: Girls JV Gamevs. Northville HS
6:30pmSwim and Dive: Boys Varsity Meetvs. Salem HS
 @  Salem High Schoollocation
7:00pmBasketball: Boys JV Gamevs. Northville HS
Friday, January 10, 2020
TimeEventDetails
4:00pmBasketball: Boys Freshmen Gamevs. Northville HS
 @  Northville High Schoollocation
5:30pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Northville HS
 @  Northville High Schoollocation
7:00pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Northville HS
 @  Northville High Schoollocation
7:00pmIce Hockey: Boys Varsity Gamevs. Hancock
 @  Hancock County Ice Arena location
Saturday, January 11, 2020
TimeEventDetails
TBDWrestling: Boys Varsity Invitationalvs. Garden City
 @  Garden City High School location

J.V. Invite

J.V. Invite
TBDWrestling: Boys Varsity Invitationalvs. Carleton Airport
 @  Airport High School location
9:00amBowling: Girls Varsity Matchvs. Brighton HS
 @  Howell Bowl EDrome location
9:00amBowling: Boys Varsity Matchvs. Brighton HS
 @  Howell Bowl EDrome location
9:00amCheerleading: Girls Varsity Invitationalvs. Brighton HS
 @  Brighton High Schoollocation
1:00pmIce Hockey: Boys Varsity Gamevs. Houghton
 @  Houghton County Arena location
Sunday, January 12, 2020
Monday, January 13, 2020
TimeEventDetails
3:00pmBowling: Girls Varsity Matchvs. Plymouth HS
 @  Novi Bowl location
3:00pmBowling: Boys Varsity Matchvs. Plymouth HS
 @  Novi Bowl location
Tuesday, January 14, 2020
TimeEventDetails
3:00pmBowling: Girls Varsity Matchvs. Canton HS
 @  Super Bowl location
3:00pmBowling: Boys Varsity Matchvs. Canton HS
 @  Super Bowl location
4:00pmBasketball: Girls Freshmen Gamevs. Salem HS
 @  Salem High Schoollocation
4:00pmBasketball: Boys Freshmen Gamevs. Salem HS
5:30pmBasketball: Girls JV Gamevs. Salem HS
 @  Salem High Schoollocation
5:30pmBasketball: Boys JV Gamevs. Salem HS
6:30pmGymnastics: Girls Varsity Meetvs. Livonia Churchill HS
6:30pmSwim and Dive: Boys Varsity Meetvs. DeWitt
7:00pmBasketball: Girls Varsity Gamevs. Salem HS
 @  Salem High Schoollocation
7:00pmBasketball: Boys Varsity Gamevs. Salem HS
7:15pmIce Hockey: Boys Varsity Gamevs. Hartland HS
 @  Novi Ice Arenalocation