Novi
  View:

Wednesday, Nov 26, 2014
Time Event Details Comments
6:30pm Hockey:Boys Varsity Game  vs. Northville HS @ Novi Ice Arena

Thursday, Nov 27, 2014

Friday, Nov 28, 2014

Saturday, Nov 29, 2014
Time Event Details Comments
3:00pm Hockey:Boys Varsity Game  vs. Eisenhower @ Novi Ice Arena

Sunday, Nov 30, 2014

Monday, Dec 1, 2014

Tuesday, Dec 2, 2014
Time Event Details Comments
4:30pm Basketball:Girls Freshmen Game  vs. Royal Oak @ Novi High School - HS Performance Gym